VRZA afdeling Amsterdam

update 13/12/2020

PI4ASD

Huisfrequentie

145.7875MHz -0.6 110.9

Vereniging van Radio Zend Amateurs

Wat kost onze hobby in 2020?

 

Tijdelijke vergunning radiozendamateurs voor niet-ingezetenen van Nederland (per vergunning) € 37,00

 

Overig niet vrijgesteld gebruik amateur-banden (per vergunning) € 68,00

 

Registratie radiozendamateur bij niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie, in het jaar dat de werkzaamheden plaatsvinden € 57,00 

 

Registratie radiozendamateur, bij volledig zelfstandige digitale melding en registraties als bedoeld in I.F.1 in de tweede en daaropvolgende jaren € 42,00 

 

Frequentiegebruik relais- en bakenstations radiozendamateurs (per vergunning) € 184,00

 

Examen categorie N & F (per examen) € 68,00

 

Omzetten vergunning categorie N naar F (na examen) € 0,00

 

Afgifte certificaat HAREC of Novice voor vergunning van een buitenlandse administratie € 73,00