VRZA            Amsterdam-Amstelland

PI4ASD

gallery/vrza-full-color-logo-10perc

Uitzicht vanaf de ASD-repeaters richting Amsterdam-Zuidas / Utrecht

gallery/pi4asd 16
gallery/pi4asd 18

Op foto: MC MICRO Motorola Mobilofoons (analoge) VHF repeater PI1ASD 145.7875 MHz - reeds 25 jaar in de lucht en niets is aan het systeem verandert.

Let op! Vanaf 01/06/19 kan je een boete krijgen bij het gebruiken van een portofoon tijdens het fietsen of het rijden in de auto.

 

Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatie-wet per 01-01-2019

 

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radioapparaat, bestemd om andere freqruimte dan omroepfrequenties te gebruiken, zonder vergunning of registratie.

 

Het betreft apparaten voor radiozendamateurs, zonder dat de houder in het bezit is van een vergunning voor gebruik van frequentieruimte of een registratie danwel waarbij er wel een vergunning of registratie is verleend maar de gebruiker de apparaten (moedwillig) onjuist gebruikt en dit tot gevaarlijke situaties leidt.

 

1e keer: Geldboete 500.00

2e keer: Geldboete 750.00 of taakstraf 60 uur

xx keer: Taakstraf 80 uur of gevangenisstraf

              5 weken

In alle bovenstaande gevallen geldt;

verbeurdverklaring van apparatuur